Sommarjobb på Medevi Brunn 2024!

Är du intresserad av sommarjobb i en härlig brunnsmiljö?

I sommar siktar vi på att bilda ett arbetslag, där man roterar mellan arbetspass med vattenutskänkning, försäljning av lotter och arbetspass i Intresseföreningens butik i Apoteksbyggnaden. Varje arbetspass blir 4 timmar, 11.00 – 15.00 eller 15.00 – 19.00. Perioden är från midsommar fram till och med andra helgen i augusti. Du kan jobba hela eller delar av perioden.

Om du är intresserad så skriver du till Madeleine Öberg: m.oberg@live.se