Att göra vid Medevi Brunn

  • Dagligen under Brunnssäsong: Apoteksbyggningen, Lazarettsmuseum, vattenutskänkningen i högbrunnen.
  • Medevi Brunnsorkester.
  • För ytterligare information, se https://medevibrunn.se