Om Intresseföreningen Medevi Brunn

Medevi Brunn grundades den 25 juli 1678 efter det att läkaren Urban Hjärne analyserat vattnet från en källa vid Medevi. Kurortsverksamhet var på modet på 1600-talet och Medevi Brunn blev Sveriges första hälsobrunn. I snabb takt  tog brunnsområdet form med hus, kyrka, apotek, hotell och lasarett för de fattiga. Idag finns ca 70 byggnader på brunnen. Tidigt blev Medevi Brunn ett tillhåll för adeln och ledande politiker, främst hattpartiet, som styrde landet från Medevi under somrarna. En kur bestod av att dricka brunn, bada, hålla diet och måttlig motion. På 1870-talet kom Brunnsorkestern till och  ungefär samtidigt Grötlunken. Idag består Brunnsorkestern av professionella musiker från hela Sverige. Brunnsorkestern ger dagliga konserter och leder Grötlunken.

Intresseföreningen Medevi Brunn bildades 1983

Föreningen skall verka för att sprida kunskap om Medevi  Brunns historia och värna om dess kulturminnen.

  • Brunnsdrickandet
  • Brunnsorkesterns verksamhet med Grötlunk,  revelj och konserter
  • Brunnskyrkans verksamhet

Föreningen erbjuder guidade turer/föreläsningar inom Brunnsområdet.

Under sommarsäsongen visas  Apoteket där det finns utställning och butik.
Föreningen ombesörjer vattenutskänkning i Högbrunnen och visar Lazarettsmuseét.

Bli medlem

Vill du stödja föreningens verksamhet kan du bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr/person och år, på BG 835-2205 och ange dina kontaktuppgifter.

Frågor kan mailas till: anders@hellqvist.nu

Nya och gamla medlemmar kan gärna lämna sina kontaktuppgifter så som adress, telefon och mailadress via mailadressen ovan.


Styrelse

Ordförande
Göran Hellqvist, tel: 070-520 88 30 epost: goran@hellqvist.nu

Vice ordförande
Per Hultengård, tel: 070-815 75 29 e-post: p.hultengard@gmail.com

Sekreterare
Bodil Moström, tel: 070-604 47 32 epost: bodil.mostrom@hotmail.com

Vice sekreterare
Brigitta Rakar, tel: 070-862 66 27 e-post: bri@rakar.se

Ekonomiutskott:
Göran Hellqvist: (goran@hellqvist.nu) och Anders Hellqvist: anders@hellqvist.nu

Övriga ledamöter


Valberedningssammankallande:
Anders Hellqvist: anders@hellqvist.nu


Årsmötesprotokoll

Stadgar »


Nyréns Musikfond

Nyréns Musikfond är en verksamhet inom Intresseföreningen Medevi Brunn. Den stödjer musikverksamheten och  är en samarbetspartner till Medevi Brunnsorkester. Fonden verkar för att bevara Brunnsorkestern i sin nuvarande sättning

  • Sprida kunskap och kännedom om brunnsmusiken genom inspelningar
  • Befrämja forskning och dokumentation om brunnsmusikens historia på Medevi Brunn

Ordförande
Göran Hellqvist

Tf Kassör
Anders Hellqvist

Ledamot
Anna Hansson
Brigitta Rakar