Gå på museum

Apoteksbyggnaden

Apoteksbyggnaden – en byggnad som Intresseföreningen har öppen dagligen 11.00-19.00 under tiden 21/6 -11/8.

I Apoteksbyggnaden finns: 

  • Ett Apotek med inredning från 1700-talet som flyttades till Medevi från Vadstena under slutet av 1800-talet.
  • En utställning om Brunnsorkestern och ett bildspel om Medevi Brunn.
  • En utställning om Brunnsrätten på Medevi Brunn. 
  • En utställning om Medevi Brunns historia.
  • Det tidigare biblioteket för brunnsgäster där det kommer att finnas bokbindare på plats vissa tider under Brunnssäsongen.
  • Intresseföreningens butik där du kan köpa lotter, böcker, glass, dricka mm.

Lazarettsmuséet

Redan 1679 lade Gustaf Soop grunden till det första brunns-lasarettet för ”uslingar”, dvs de som var i allra störst behov av hjälp. Sjukdomarna kunde vara både fysiska och psykiska. Vården gav resultat för enligt journalerna blev 76% bättre.  Mellan 1679 och 1982 har ca 140 000 patienter vårdats här.

Idag visas många accessoarer från lasarettets 300-åriga historia.

Samma öppettider som för Apoteksbyggnaden.

Piperska byggningen

Flera hus i Medevi är hit flyttade från andra platser i Sverige under 1600- och 1700-talet. Piperska byggningen är flyttad från Lövsta slott utanför Norrköping. Den är idag ett museum med möbler från 1700- och 1800-talet.  IKEA tog en del modeller till sin 1700-talssatsning härifrån.