Gå på museum

Apoteksmuséet

I Apoteket finns  inredningen från 1700-talet bevarad. Där finns också Jöns Jacob Berzelius elektricitetsmaskin från 1799.

I Apoteksbyggningen finns också utställningen om Medevi Brunns historia från år 1678 och till nutid, souvenirbutik och lottförsäljning. Lotterna säljs till förmån för bevarandet av traditionerna på Medevi Brunn

Lazarettsmuséet

Redan 1679 lade Gustaf Soop grunden till det första brunns-lasarettet för ”uslingar”, dvs de som var i allra störst behov av hjälp. Sjukdomarna kunde vara både fysiska och psykiska. Vården gav resultat för enligt journalerna blev 76% bättre.  Mellan 1679 och 1982 har ca 140 000 patienter vårdats här.

Idag visas många accessoarer från lasarettets 300-åriga historia.

Piperska byggningen

Flera hus i Medevi är hit flyttade från andra platser i Sverige under 1600- och 1700-talet. Piperska byggningen är flyttad från Lövsta slott utanför Norrköping. Den är idag ett museum med möbler från 1700- och 1800-talet.  IKEA tog en del modeller till sin 1700-talssatsning härifrån.

Visas i samband med guidningen