Försäljning vid Medevi Brunn?

Området vid Medevi Brunn är uppskattat och besöks av många människor. Marken är privatägd och ägs av Medevi Brunn AB.  Intresseföreningen Medevi Brunn arrangerar en del aktiviteter med fokus på kultur och historia under brunnssäsongen och samordnar tillsammans med Medevi Brunn AB all försäljning inom området under Midsommar. 

För att idka försäljning på Brunnsområdet krävs dock tillstånd, antingen från Medevi Brunn AB eller från Intresseföreningen Medevi Brunn.

Ange vem du är, vad du vill sälja och ditt organisationsnummer. Vi ser positivt på ditt intresse och engagemang, men såväl Medevi Brunn AB som Intresseföreningen har rätt att säga nej till din förfrågan.