Vill du bli medlem?

Bli medlem
Vill du stödja föreningens verksamhet kan du bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften 150 kr/person och år, på BG 835-2205 och ange dina kontaktuppgifter.

Mail: anders@hellqvist.nu

Medlemsmatrikel

Nya och gamla medlemmar kan gärna lämna sina kontaktuppgifter så som adress, telefon och mailadress via  anders@hellqvist.nu

Läs mer om oss här…