Den Långa Grötlunken på Medevi Brunn. Förmodligen Sveriges äldsta gemensamma kvällspromenad!