KALLESE TILL ÅRSMÖTE FÖR INTRESSEFÖRENINGEN MEDEVI BRUNN

DATUM: 31 JULI TID: KL 1800 
PLATS: Wärdshuset Medevi Brunn 
SEDVANLIGA MÖTESFÖRHANDLINGAR efter årsmöte enklare förtäring.

 På grund av rådande omständigheter blir det OBLIGATORISK ANMÄLAN, SENAST DEN 25 JULI KL 1300

TILL IMB´s Sekreterare BODIL MOSTRÖM
MAIL: bodil.mostrom@hotmail.com
MOBILNR: 070-6044732

OBS! Nya starttider av säsongen OBS!

  • Vattenutskänkning – Lazarettsmuseumet – Apoteksbyggningen och Guidning startar den 25 juni
  • Medevi Brunnsorkester startar den 29 juni

VÄLKOMNA !