Den 31 juli genomförde Intresseföreningen Medevi Brunn ett välbesökt årsmöte (trots dåligt väder) i Societetsbyggnaden.

Utöver sedvanliga årsmötesärende spelade Medevi Brunnsorkester före, under och efter årsmötet.

Vid årsmötet informerade vidare Greger Hamilton om den pågående, kommande och planerade verksamheten från Medevi Brunn AB.

Årsmötet valde en styrelse för det kommande verksamhetsåret enligt följande:

  • Ordförande: Katharina Antonsson
  • Vice ordförande Göran Hellqvist
  • Sekreterare: Bodil Moström
  • Kassör: Katharina Antonsson

Övriga ledamöter: Göran Björklund, Anna Hansson, Per Hultengård, Lina Lundström, Martin Riessen och Kerstin Åsbom.

Årsmötet avtackade den avgående styrelseledamoten Christina Nurme.