Dagligen under Brunnssäsong

Högbrunnen håller öppet 13.00-19.30 för provsmakning av brunnsvattnet.
Apoteksbyggningen är öppen 14.00-21.30. Apoteksmuséum, utställning, butik
Guidning utgår dagligen vid flaggstången kl 16.00. 60:- vuxen, 30:- barn

Medevi Brunnsorkester

Tisdag-Söndag kl 15.00 eftermiddagskonsert vid Schweizeriet
Tisdag-Söndag kl 19.30 kvällskonsert vid Schweizeriet (Torsdagar melodikryss)
Fredag kl 21.45 Skymningskonsert
Söndag kl 8.00 Revelj, konsert från aktivitetsfältet

Måndag-Söndag kl 20.45 marschkonsert vid Socitetsverandan
Måndag-Söndag kl 21.00 Grötlunk

Jularboklubben spelar varje måndag kl 15.00 vid Schweizeriet.

Medevi Brunnskyrka

Söndag kl 11.00 Gudstjänst
Måndag-Fredag kl 8.00 morgonbön
Måndag kl 20.00 Musik och Lyrik OBS! Ändrad tid!